Privacy-statement

Praktijk Brigitte de Jong verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan Praktijk Brigitte de Jong en activiteiten/workshops/lessen die de praktijk elders organiseert. Daarnaast kun je op de website van de praktijk contactaanvragen indienen en je opgeven voor de nieuwsbrief. De informatie hieruit verkregen is persoonlijk en wordt in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van jouw gegevens verwerkt.

Je gegevens worden ten allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Praktijk Brigitte de Jong verzamelt de persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan activiteiten/workshops/evenementen/lessen/individuele consulten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast worden ze gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening en activiteiten van Praktijk Brigitte de Jong.

Indien je geen prijs meer stelt op deze informtie, kun je jezelf ten allen tijde afmelden via de unsubscribe-link in de nieuwsbrief of via een emailbericht aan info@brigittedejong.nl.

Jouw gegevens zijn ten allen tijde veilig bij de Praktijk en zullen nooit verstrekt worden aan derden.