Het verlangen van je ziel


Het is het verlangen van onze ziel om te zijn wie we écht zijn. Om te creëren en manifesteren vanuit ons hart. Dat maakt ons zielsblij en geeft een diepere betekenis aan ons leven.

Als kind stonden we nog helemaal in verbinding met onze essentie en het universum. Maar langzaam maar zeker is dit pure bewustzijn 'versluierd' geraakt in de jeugd. We gingen een 'ego' opbouwen en doen wat iedereen om ons heen deed. Het universum creëert op een bepaald moment echter een keerpunt. We gaan dan van binnenuit voelen dat we het anders willen doen.

Spirituele astrologie


Als spiritueel astroloog geef ik inzicht in jouw bewustzijnsthema's. Je gave en talent, je levensopdracht, je potentie en je grootste uitdaging.

In deze vorm van astrologie zijn wij een ziel, geïncarneerd in een lichaam. In dit lichaam kunnen wij ons bewustzijn verder ontwikkelen door middel van gevoelservaringen. Innerlijke groei en ontwikkeling is gebaseerd op 'wrijving'. Als alles op rolletjes zou lopen in ons leven, zou niemand zichzelf verder ontwikkelen. Dus helpt het universum hierbij. Met uitdagingen om uit onze comfortzone te stappen.


Op het moment van onze geboorte zit alles al in ons. Net als in een zaadje alle informatie zit van de plant, zit er in ons informatie en bewustzijn dat zich in ons leven wíl ontwikkelen. Onze ziel draagt unieke thema's bij zich. Als de inhoud hiervan vrij komt, is er zingeving en betekenis in ons leven. Inzicht in deze thema's worden veelal ervaren als een diepe erkenning en bevestiging op zielsniveau.Geboortehoroscoop

GeBaseerd op:

 • Je geboortedatum
 • Je geboortetijd
 • Je geboorteplaats

€ 150

per geboortehoroscoop

€ 195

geboorte horoscoop incl. integrerende ademsessie

krijg inzicht in:

 • Wat is je gave en je innerlijke wijsheid?
 • Wat is je levensopdracht en wat wil zich van binnenuit ontvouwen?
 • Wat speelt er in je leven? Wat zijn jouw individuele levensfasen?
 • Wat is je zielsangst (Pluto) en waarom helpt bewustwording hierover?

Uiteraard staan we stil bij de verdere verwerking van deze thema's in concrete stappen. Ook wordt de uitleg opgenomen, zodat je het later altijd terug kunt luisteren.

We kunnen de geboortehoroscoop uitbreiden met een integrerende ademsessie. Zodat de informatie die op zielsniveau is aangeraakt en in beweging is gebracht, verder kan integreren in het lichaam.
Jaarhoroscoop

GeBaseerd op:

 • Je geboortehoroscoop
 • Je woonplaats

€ 120

per jaarhoroscoop

€ 165

per jaarhoroscoop incl. integrerende ademsessie

Geeft inzicht in:

 • Wat speelt er in je leven?
 • Wat zijn huidige transities en levensloopfasen?
 • Welk bewustwordingsproces speelt dit jaar?
 • Wat wil je dit jaar leren en verder ontwikkelen?

Dit consult is interactief en geeft inzicht en herkenning in de thema's die nu spelen.

De ervaring leert dat het fijn is om het consult af te sluiten met een integrerende ademsessie.
Kinderhoroscoop

GeBaseerd op:

 • De geboortedatum
 • De geboortetijd
 • De geboorteplaats

€ 120

per kinderhoroscoop

Krijg zicht op:

 • Welke innerlijke gave en wijsheid heeft jouw kind in essentie bij zich?
 • Wat wil jouw kind hier op aarde leren en ontwikkelen?
 • Waar is jouw kind diep van binnen bang voor?

We staan stil bij wat jouw kind nodig heeft aan referentiekaders om zijn diepste talent en potentieel verder te ontwikkelen in dit leven. Het profiel helpt je inzien waar je kind bevestiging kan gebruiken om dicht bij zijn eigen essentie te blijven. Het vertelt je waar je kind ondersteuning nodig heeft om stappen te zetten, om diep gewortelde angst en onzekerheid te overwinnen.

I am not this hair, I am not this skin, I am the soul that lives within.Rumi