Algemene Voorwaarden


Hieronder staan de voorwaarden m.b.t. tarieven, facturering, annulering, klachtencommisie e.d. Voor meer informatie en vragen klik hier.

Individuele sessies en trajecten

Na een los consult ontvangt de cliënt na het consult de factuur per email. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Voor een traject geldt dat cliënt na het eerste consult de factuur ontvangt inclusief de trajectkorting. Ook deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Tenzij anders overeengekomen.

Annuleren van een afspraak. Als de cliënt binnen 36 uur van tevoren afzegt of zonder bericht niet op de afspraak komt, wordt door de praktijk het consult volledig in rekening gebracht. Binnen 72 uur, is de praktijk gerechtigd de helft van het consult in rekening te brengen.

Horoscoopconsulten

Bij annuleren van een horoscoopconsult binnen 1 week wordt -i.v.m. de benodigde voorbereiding en uitwerkingstijd van te voren- het consult voor de helft in rekening gebracht. Wanneer cliënt niet afzegt of binnen 36 uur de afspraak annuleert, wordt door de praktijk het consult volledig in rekening gebracht.

Btw
Met uitzondering van particulieren zijn alle tarieven voor ondernemers en organisaties excl. 21% btw. Het Btw-identificatienummer van de praktijk is: NL001665047B83.

Huisregels

Kom fris naar een workshop/les/consult en gebruik geen parfum of andere sterke geuren.

Schoenen graag uit bij de ingang van de lesruimte/praktijk.

Het is fijn om voor een workshop/yogales/consult geen zware maaltijd te nuttigen.

Workshops en XXL lessen

Na aanmelding ontvangt cliënt een emailbevestiging met de praktische- en betalingsgegevens. Betaling is tevens de definitieve inschrijving. Datum van binnenkomst van betaling is hierbij bepalend. Bij een cursus van meerdere keren, zoals bij de Verdiepingsgroepen of de Yoga & AdemXperience, dient na ontvangst van de emailbevestiging met de praktische- en betalingsgegevens het totale bedrag voor aanvang van de cursus betaald te worden.

Annuleren van een eenmalige workshop. Tot 3 weken van tevoren wordt de volledige betaling minus administratiekosten (€10) teruggestort. Binnen 2 weken wordt de helft van de betaling minus administratiekosten (€ 10) teruggestort. Bij annuleren binnen een week worden de kosten volledig in rekening gebracht. In overleg kan de deelnemer ook een vervanger mee laten doen in haar/zijn plaats.

Annuleren bij deelname aan een serie, zoals een Verdiepingsgroep, XXL lesserie of de Yoga & AdemXperience. Vóór aanvang van de eerste les van de serie gelden bovengenoemde voorwaarden. Gemiste lessen vallen onder verantwoordelijkheid van de deelnemer en kunnen helaas niet ingehaald of terugbetaald worden.

Yin en Restorative Yoga

Een lesseizoen bestaat uit 17 keer. Jouw investering voor de hele periode is € 212,50. Kom je kennismaken dan kun je gebruik maken van een introductiepakket van 3 lessen (achter elkaar) voor € 30.

Geen lessen in schoolvakanties en de maanden december, juli en augustus.

Gemiste lessen vallen onder verantwoordelijkheid van de deelnemer en kunnen helaas niet ingehaald worden. Als je niet komt, geef dit dan liefst op tijd door. Dan weet ik wanneer de groep compleet is en kan voor de rest van de deelnemers de les op tijd beginnen.

Kom op tijd maar niet langer dan 10 minuten voor aanvang van de les.

Elke cursist is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raad ik je dringend aan om éérst in overleg met je behandelaar te bespreken of deelname aan de yogalessen verantwoord is. Deelname is geheel op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico.

Klachten en Geschillen

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders m.b.t. klachten en geschillen, de Wkkgz (Wet-kwaliteit-klachten-geschillen-zorg).

In geval van een klacht kun je ten allen tijde contact met mij opnemen om e.e.a. te bespreken en er samen uit te komen. Mocht je dit niet willen dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Privacy-verklaring

Zie ook mijn privacy-statement.

Onderaan mijn websitepagina’s kun je mijn nieuwsbrief aanvragen. Als je sessies, workshops en/of lessen hebt gevolgd in het verleden dan hou ik je op de hoogte van nieuwe activiteiten. Je kunt je uiteraard ten allen tijde afmelden voor deze informatie. Verder zijn je gegevens veilig bij mij en zullen ze nooit doorgegeven worden aan derden.