Algemene Voorwaarden


Hieronder staan de voorwaarden m.b.t. tarieven, facturering, annulering, klachtencommisie e.d. Voor meer informatie en vragen klik hier.

Infectiepreventie Covid-19
Mijn praktijk volgt bij de individuele consulten de leidraad voor infectiepreventie Covid-19 zoals opgesteld voor praktijken door het NIBIG. Alle spelregels voor jouw en mijn veiligheid zijn hierin opgenomen. Deze bijlage ontvang je bij je afspraakbevestiging. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Voor deelname aan groepslessen gelden de preventiemaatregelen zoals aangegeven door de overheid en de RIVM.

Btw
Alle tarieven zijn incl. 9 of 21% btw. Het Btw-identificatienummer van de praktijk is: NL001665047B83.

Individuele sessies en trajecten

Na een los consult ontvangt de cliënt na het consult de factuur per email. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Voor een traject geldt dat cliënt na het eerste consult de factuur ontvangt inclusief de trajectkorting. Ook deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Tenzij anders overeengekomen.

Annuleren van een afspraak. Als de cliënt binnen 24 uur van tevoren afzegt of zonder bericht niet op de afspraak komt, wordt door de praktijk het consult volledig in rekening gebracht. Binnen 72 uur, is de praktijk gerechtigd de helft van het consult in rekening te brengen.

Horoscoopconsulten

Bij annuleren van een horoscoopconsult binnen 1 week wordt -i.v.m. de benodigde voorbereiding en uitwerkingstijd van te voren- het consult voor de helft in rekening gebracht. Wanneer cliënt niet afzegt of binnen 24 uur de afspraak annuleert, wordt door de praktijk het consult volledig in rekening gebracht.

Huisregels

Kom fris naar een workshop/les/consult en gebruik liever geen parfum of andere sterke geuren.

Schoenen graag uit bij de ingang van de lesruimte/praktijk.

Het is fijn om voor een workshop/yogales/consult geen zware maaltijd te nuttigen.

Workshops en XXL lessen

Na aanmelding ontvangt cliënt een emailbevestiging met de praktische- en betalingsgegevens. Betaling is tevens de definitieve inschrijving. Datum van binnenkomst van betaling is hierbij bepalend. Bij een cursus van meerdere keren, zoals bij de Verdiepingsgroepen of de Yoga & AdemXperience, dient na ontvangst van de emailbevestiging met de praktische- en betalingsgegevens het totale bedrag voor aanvang van de cursus betaald te worden.

Annuleren van een eenmalige workshop. Tot 3 weken van tevoren wordt de volledige betaling minus administratiekosten (€10) teruggestort. Binnen 2 weken wordt de helft van de betaling minus administratiekosten (€ 10) teruggestort. Bij annuleren binnen een week worden de kosten volledig in rekening gebracht. In overleg kan de deelnemer ook een vervanger mee laten doen in haar/zijn plaats.

Annuleren bij deelname aan een serie, zoals een Verdiepingsgroep of de Yoga & AdemXperience. Vóór aanvang van de eerste les van de serie gelden bovengenoemde voorwaarden. Gemiste lessen vallen onder verantwoordelijkheid van de deelnemer en kunnen helaas niet terugbetaald worden.

Yin en Restorative Yoga

In een lesserie kosten de lessen € 11,50 per les. Losse lessen kosten € 14,00. Kom je kennismaken dan kun je gebruik maken van een introductiepakket van 3 lessen (achter elkaar) voor € 25. Ga je daarna door met een serie van bijv. 10 lessen dan is je investering € 115. Het aantal lessen in een serie hangt af van de periode.

Bij op tijd afzeggen van een les (minimaal 8 uur voor aanvang) kan de les in overleg worden ingehaald. Dit geldt voor maximaal twee lessen tijdens een les-traject. Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je meerdere lessen niet bij kunt wonen, dan kunnen we daar natuurlijk overleg over hebben. Volg je lessen bij Body & Mind Center In Sneek dan kun je ook bij andere docenten inhalen.

Elke cursist is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raad ik je dringend aan om éérst in overleg met je behandelaar te bespreken of deelname aan de yogalessen verantwoord is. Deelname is geheel op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico.

Klachten en Geschillen

De praktijk is geregistreerd bij het NIBIG en voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders m.b.t. klachten en geschillen, de Wkkgz (Wet-kwaliteit-klachten-geschillen-zorg).

Registratiecode: 528389

In geval van een klacht kun je ten allen tijde contact met mij opnemen om e.e.a. te bespreken en er samen uit te komen. Mocht je dit niet willen dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtenreglement van Quasir is op te vragen via info@brigittedejong.nl.

Privacy-verklaring

Zie ook mijn privacy-statement.

Onderaan mijn websitepagina’s kun je mijn nieuwsbrief aanvragen. Als je sessies, workshops en/of lessen hebt gevolgd in het verleden dan hou ik je op de hoogte van nieuwe activiteiten. Je kunt je uiteraard ten allen tijde afmelden voor deze informatie. Verder zijn je gegevens veilig bij mij en zullen ze nooit doorgegeven worden aan derden.